đang đi mua đồ ăn khuya thì gặp được em gái nhật cực xinh