thanh niên may mắn và trưởng nhóm ba tháng chưa được đụ